Lezen

Hoewel het moeilijk is het gesproken woord op schrift te vatten, werd over het Tervuurs dialect al een en ander gepubliceerd. Van woordenlijsten tot herkenbare verhalen die de dorpssfeer van de twintigste eeuw oproepen.