Project

Het project ging van start in 2009, toen onder impuls van muzikant Kloot Per W, een CD werd uitgegeven met nummers in het plaatselijk dialect. Aanvullend op deze CD zou TJT een kleinschalig onderzoek voeren naar de Tervuurse streektalen. In stilte werkte men hieraan voort: interviews werden afgenomen en er werd voortdurend nagedacht over manieren om dit erfgoed te ontsluiten.

Het documenterend aspect bevindt zich op de grens tussen mondelinge geschiedenis en taalonderzoek. Mondelinge geschiedenis wil aan de hand van interviews van getuigen het verleden (re)construeren. Naast de verhalen die de mensen te vertellen hadden, waarmee een beeld werd geschapen van het dagelijkse leven in onze gemeente, was er een bijzondere aandacht voor de taal waarvan de mensen zich bedienden.

De ondertitel taal en verhaal had nog het toevoegsel gesproken kunnen gebruiken om volledig te zijn. De eigenheid van een streektaal ligt hem in de manier waarop deze wordt uitgesproken want het is onmogelijk hem schriftelijk te vatten. Of zoals Mike Kestemont het verwoordt: ‘Het mondelinge woord bestaat slechts wanneer het uitgesproken wordt en wanneer de klank fysisch gesproken is uitgesproken, verdwijnt het onherroepelijk.’

Er werd dan ook uitdrukkelijk niet voor gekozen deze mondelinge klanken schriftelijk te vatten. Liever laten we de luisteraar via dit medium zelf haar indrukken opdoen, conclusies trekken en zich al dan niet herkennen in het beeld dat aan de hand van de taal en de verhalen wordt geschapen.

Oorspronkelijk werd Erfgoeddag 2009 vooropgesteld als einddoel, maar al snel werd duidelijk dat dit voor het onderzoek veel te kort dag zou zijn. Niettemin stond dat jaar Erfgoeddag helemaal in het teken van het dialect. Kloot Per W stelde er zijn CD voor, er waren toneelopvoeringen in het dialect en de bezoekers konden de reeds opgenomen interviews beluisteren.